vị trí tuyển dụng

Ngày Vị trí Trạng thái
{{news.Date | date: 'dd/MM/yyyy'}} {{news.Title}} Đang tuyển Hết hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status