hướng dẫn giao dịch tiền

Khách hàng nộp tiền/ chuyển khoản tại các ngân hàng trong cả nước về tài khoản của BOS mở tại:

STT Tên ngân hàng Số tài khoản Tên đơn vị thụ hưởng Nội dung nộp tiền
1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Thanh Xuân
222.10.00.0107.209 Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS Nộp tiền vào TK chứng khoán
083C.... của
Nguyễn Văn A
2 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Thanh Xuân
222.10000.654.927
3 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Thanh Xuân
222.1000.2926668
4 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Thanh Xuân
222.1000.6555666
5 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Hà Thanh
122.10000.395.494
6 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Hà Thành
122.10000.441.175
7 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Hà Thành
122.10000.536.983
8 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh Tây Hà Nội 123.0000.16045
9 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh Hoàng Mai 149.000.000.544
10 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh Nam Thăng Long 117.00280.6942
11 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh Thành An 146.00.153.6592
12 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Ba Đình 0611.001.966.066
13 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Chi nhánh Quận 4 TP HCM
0065.10000.372.0006
14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)- Chi nhánh Thăng Long. 103.20752766.66.8
15 Ngân hàng TMCP Quốc Dân- Chi nhánh Hà Nội 10000.274.3568
16 Ngân hàng Quân đội MB
- CN Hoàn Kiếm
06711.00117.004
17 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank) - Hội Sở 0110.1010.678.665
18 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) - CN Ba Đình 1723.80688.000.001
19 Ngân hàng TMCP Bảo Việt - CN Hà Nội 0391.00.8888.005
20 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 108.000.734.111

** Lưu ý:

Thời gian nộp tiền/chuyển khoản tốt nhất

Sáng:   Từ 8h00 đến 11h30
Chiều:     Từ 13h00 đến 16h00

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

 • Phí nộp/ chuyển tiền của khách hàng, sẽ được Ngân hàng thu theo quy định, phí này do khách hàng nộp ngoài hoặc sẽ được trừ từ số tiền nộp của khách hàng. BOS không thu thêm bất kỳ loại phí nộp/chuyển tiền nào khác của khách hàng.
 • Sau khi khách hàng nộp/chuyển tiền vào tài khoản của BOS, khách hàng báo lại phòng Dịch vụ Chứng khoán để được hạch toán kịp thời, nhanh chóng nhất.

Lưu Ý: Khách hàng lưu ý nộp tiền trước 3h, khách nộp sau 3h ngân hàng thu phí nộp tiền 0.02% (chưa VAT) trên tổng số tiền khách hàng nộp)

1. Thực hiện rút/chuyển tiền tại sàn giao dịch của BOS:

Điều kiện khi tiến hành thủ tục rút tiền:

-  Là chủ tài khoản chứng khoán được mở tại BOS.

-  Xuất trình chứng minh thư hợp lệ.

-  Khách hàng sẽ điền các thông tin vào giấy rút tiền, chuyển tiền theo mẫu BOS, theo sự hướng dẫn của nhân viên giao dịch để thực hiện rút/ chuyển tiền.

2.  Thực hiện rút/ chuyển tiền qua hệ thống BOS Web Trading:

2.1. Chuyển khoản nội bộ

 • Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản /Chuyển khoản nội bộ
 • Mục đích: Thực hiện chuyển tiền qua lại giữa các tiểu khoản của cùng một tài khoản

> Tạo yêu cầu CKNB:

 1. Nhập thông tin phiếu chuyển khoản nội bộ
  • Nhập tài khoản chuyển
  • Nhập tài khoản nhận
  • Nhập số tiền chuyển khoản
 2. Nhấn CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LAI
 3. Nhấn CHẤP NHẬN: điều kiện thực hiện:
  • Thời gian thực hiện tạo phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt đầu … Thời gian kết thúc
  • Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa
  • 0 ≤ Số tiền chuyển + Phí ≤ Khả dụng
 4. Thoả mãn các điều kiện trên tiếp tục thực hiện bước (3)
 5. Nhấn NHẬP LẠI: Huỷ bỏ yêu cầu chuyển khoản

> Xác nhận chuyển khoản

 • Nhấn CHẤP NHẬN để thực hiện yêu cầu chuyển tiền
 • Nhấn HUỶ để huỷ bỏ yêu cầu chuyển tiền

> Sửa yêu cầu CKNB

 1. Chọn dòng cần sửa & nhấn Icon Sửa: thông tin giao dịch chuyển khoản sẽ hiển thị ở phần chuyển khoản
  • Chỉ click được icon sửa của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt
  • Các trạng thái khác Chưa duyệt à Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”
 2. Thực hiện sửa số tiền chuyển khoản hoặc ghi chú
 3. Nhấn CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LẠI
  • Nhấn CHẤP NHẬN: Điều kiện thực hiện:
   • Thời gian thực hiện sửa phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt đầu … Thời gian kết thúc
   • Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa
   • 0 ≤ Chênh lệch (Số tiền chuyển + Phí) cũ & mới ≤ Khả dụng
  • Nếu thoả mãn các điều kiện trên tiếp tục thực hiện bước (4)
  • Nhấn NHẬP LẠI: Xóa dữ liệu vừa nhập trên màn hình
 4. Xác nhận sửa thông tin chuyển khoản

 • Nhấn CHẤP NHẬN để thực hiện lưu lại thông tin sửa
 • Nhấn HUỶ để huỷ bỏ sửa yêu cầu chuyển tiền

> Xoá yêu cầu CKNB

 1. Chọn dòng cần huỷ & nhấn Icon huỷ à Bật form xác nhận huỷ
  • Chỉ click được icon huỷ của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt
  • Các trạng thái khác Chưa duyệt à Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”
 2. Nhấn YES đồng ý huỷ hoặc nhấn NO huỷ bỏ yêu cầu huỷ
  • Nhấn Yes: Thực hiện huỷ phiếu chuyển khoản
  • Nhấn NO: Giữ nguyên phiếu chuyển khoản

2.2. Chuyển khoản ngân hàng

 • Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Chuyển khoản ngân hàng
 • Mục đích: Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản GDCK sang tài khoản của khách hàng tại ngân hàng

> Tạo yêu cầu CKNH:

 1. Nhập thông tin phiếu chuyển khoản ngân hàng
  • Nhập tiểu khoản chuyển
  • Chọn tài khoản nhận: Chỉ được chọn tài khoản nhận trong danh sách tài khoản khách hàng đã đăng ký với CTCK
  • Nhập số tiền chuyển khoản
 2. Nhấn CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LẠI
 • Nhấn CHẤP NHẬN: Điều kiện thực hiện:
 • Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa
 • 0 ≤ Số tiền chuyển ≤ Khả dụng
 • Số tiền chuyển ≤ Hạn mức khách hàng còn lại
 • Số tiền chuyển ≤ Hạn mức công ty còn lại
 • Số lần chuyển khoản không vượt quá số lần tối đa/ngày
 • Thời gian thực hiện tạo phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt đầu … Thời gian kết thúc cùng ngày à Thực hiện bước (3)
 • Thời gian thực hiện tạo phiếu khác ngày giao dịch của hệ thống à Thông báo phiếu cho ngày giao dịch tiếp theo
  • Đồng ý thì thực hiện bước (3).
  • Cancel thì kết thúc
 • Ngoài các khoảng thời gian trên à Hệ thống thông báo thời gian thực hiện không hợp lệ à Kết thúc
 • Thoả mãn các điều kiện trên thì tiếp tục thực hiện bước (3)
 • Nhấn NHẬP LẠI: Huỷ bỏ yêu cầu chuyển khoản ngân hàng

3. Xác nhận mật khẩu

 • Mật khẩu xác nhận: Nhập vào mật khẩu giao dịch hoặc mã OTP, token tùy thuộc vào loại xác thực khách hàng đã đăng ký
 • Nhấn CHẤP NHẬN để thực hiện yêu cầu chuyển tiền
  • Nếu Mật khẩu xác nhận chính xác à Thực hiện thành công
  • Nếu Mật khẩu xác nhận không đúng à Thông báo lỗi
 • Nhấn HUỶ để huỷ bỏ yêu cầu chuyển tiền

> Sửa yêu cầu CKNH

 1. Chọn dòng cần sửa & nhấn Icon Sửa: thông tin giao dịch chuyển khoản sẽ hiển thị ở phần chuyển khoản
 • Chỉ click được icon sửa của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt
 • Các trạng thái khác Chưa duyệt à Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”

2. Thực hiện sửa số tiền chuyển khoản hoặc ghi chú

3. Nhấn CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LẠI

 • Nhấn CHẤP NHẬN: Điều kiện thực hiện:
  • Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa
  • 0 ≤ Chênh lệch cũ & mới ≤ Khả dụng
  • Chênh lệch số tiền chuyển ≤ Hạn mức khách hàng còn lại
  • Chênh lệch số tiền chuyển ≤ Hạn mức công ty còn lại
 • Thoả mãn các điều kiện trên tiếp tục thực hiện bước (4)
 • Nhấn NHẬP LẠI: Huỷ bỏ yêu cầu sửa phiếu, giữ nguyên giá trị phiếu chuyển khoản

4. Xác nhận mật khẩu

 • Mật khẩu xác nhận: Nhập vào mật khẩu giao dịch hoặc mã OTP, token tùy thuộc vào loại xác thực khách hàng đã đăng ký
 • Nhấn CHẤP NHẬN để thực hiện yêu cầu chuyển tiền
  • Nếu Mật khẩu xác nhận chính xác à Thực hiện thành công
  • Nếu Mật khẩu xác nhận không đúng à Thông báo lỗi
 • Nhấn HUỶ để huỷ bỏ sửa yêu cầu chuyển tiền

> Hủy yêu cầu CKNH

 1. Chọn dòng cần huỷ & nhấn Icon huỷ à Bật form xác nhận huỷ
  • Chỉ click được icon huỷ của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt
  • Các trạng thái khác Chưa duyệt à Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không hợp lệ”
 2. Nhấn YES đồng ý huỷ hoặc nhấn NO huỷ bỏ yêu cầu huỷ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status