Lĩnh vực kinh doanh

Sau nhiều năm tham gia thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS đã xác định hoạt động cốt lõi là cung cấp dịch vụ chất lượng cao, tin cậy và bảo mật thông tin khách hàng. Điều này giúp hạn chế phần lớn rủi ro vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xung đột lợi ích và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng khi giao dịch tại Công ty.

DỊCH VỤ MÔI GIỚI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

Là Công ty chứng khoán với sứ mệnh không ngừng hoàn thiện sản phẩm dịch vụ và ưu tiên hàng đầu lợi ích của khách hàng, chúng tôi mang lại cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao, ổn định, và tin cậy. Từ chỗ doanh thu môi giới gần như không đáng kể, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Chứng khoán BOS đã vươn lên chiếm giữ 0,5% thị phần môi giới với gần 5000 tài khoảng đang hoạt động và những tháng cuối năm đã lọt vào top 20 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất.

Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc liên tục đầu tư lớn vào hạ tầng công nghệ thông tịn hiện đại, vào hệ thống quản lý giao dịch qua Mobile Trading, Home Trading, Web Trading và các tiện ích khai thác dữ liệu, phân tích trên Website của Công ty.

Hướng đi sắp tới của chúng tôi trong lĩnh vực môi giới là tăng cường đầu tư hơn nữa về nguồn tài chính, công nghệ, nhân lực và tri thức, với các hoạt động phong phú như đào tạo, hội thảo, tiếp xúc doanh nghiệp để hỗ trợ tốt hơn nữa cho nhà đầutư.

LƯU KÝ

Chứng khoán BOS cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán cho người đầu tư bao gồm ký gửi chứng khoán, thực hiện quyền, chuyển khoản, cầm cố chứng khoán, cho tặng, thừa kế chứng khoán cũng như các giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Dịch vụ lưu ký được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện và cẩn trọng trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của UBCKNN và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VÀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ bao gồm Dịch vụ thị trường vốn; Dịch vụ thị trường nợ; Tái cấu trúc, Mua bán, sát nhập, tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành…

HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Chứng khoán BOS cung cấp một danh mục các sản phẩm phân tích đa dạng và toàn diện từ các Bản tin thị trường được cập nhận liên tục, các Báo cáo phân tích vĩ mô, Báo cáo chiến lược đầu tư, phân tích ngành và doanh nghiệp.... Nhà đầu tư có thể dễ dàng cập nhật nhanh chóng và đầy đủ sản phẩm phân tích trên qua Website Công ty và qua các trang tin liên kết

HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH

Hoạt động tự doanh được thực hiện với nguồn vốn của Công ty, trên cơ sở tuân thủ triệt để nguyên tắc không xung đột với lợi ích của khách hàng và không ảnh hưởng đến dịch vụ cũng như sự hỗ trợ tài chính dành cho khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status