mạng lưới giao dịch


công ty cổ phần chứng khoán BOS

hội sở:

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39 368 366

Fax: (84-24) 39 368 367 / (84-24) 39 368 377

Email: Contact@bos.vn

Website: Http://BOS.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status