Trợ giúp cổ đông


Công ty Cổ phần Chứng khoán ARTEX đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (tên viết tắt BOS) từ ngày 08/07/2019, nhưng mã cổ phiếu giữ nguyên là ART- và hiện đang được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Hội sở:

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 39 368 366 Fax: (84-24) 39 368 367 / (84-24) 39 368 377 Email: Contact@bos.vn Website: Http://BOS.vn

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84-28) 38 210 735 Fax: (84-24) 39 368 367 / (84-24) 38 210 732

Vào ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2018, vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp của BOS (MCK: ART) là 96.922.509.000 VNĐ.

Hiện tại BOS chỉ có 96.922.509 đơn vị cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, tương ứng 969.225.090.000 VNĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status